No-show beleid

Bij deelname aan de Juridische Bedrijvendagen Tilburg geldt het no-show beleid van Magister JFT, neergelegd in artikel 82 van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 82
1. Magister JFT hanteert een no show beleid, bedoeld om zoveel mogelijk te voorkomen dat deelnemers van activiteiten te laat afmelden of niet komen opdagen. Dit artikel is van toepassing voor leden en andere deelnemers aan activiteiten.
2. Indien een deelnemer niet langer wenst deel te nemen aan een activiteit van Magister JFT of een van haar Kamers dient deze deelnemer hiervan schriftelijk melding te doen aan de organisator van de activiteit, uiterlijk 48 uren voor aanvang van de betreffende activiteit.
3. Indien een lid die zich heeft aangemeld voor een activiteit zich binnen 48 uren voor aanvang afmeld of niet op komt dagen op de activiteit, zal dit lid op de zwarte lijst komen te staan.
Leden op de zwarte lijst kunnen niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Door een betaling van 10,00 euro te doen kan een lid zich van de zwarte lijst kopen en hierdoor weer deelnemen aan verenigingsactiviteiten.
4. Indien een betaling is gedaan door een deelnemer om deel te nemen aan een verenigingsactiviteit wordt dit bedrag niet teruggestort indien deze deelnemer zich binnen 48 uren afmeld of niet komt opdagen. Deze deelnemer komt niet op de zwarte lijst.
5. Indien een lid of deelnemer zich heeft aangemeld voor een van de activiteiten tijdens de Juridische Bedrijvendagen Tilburg of een kantoorbezoek en zich binnen 48 uren voor aanvang afmeld of niet komt opdagen wordt dit lid op de zwarte lijst gezet. Deze deelnemer moet een boete van 30,00 euro betalen om van de zwarte lijst af te komen.
6. Boetebetalingen geschieden aan de Penningmeester van Magister JFT. De Penningmeester draagt vervolgens zorg dat de boetebetaling voortvloeit naar een Kamerbestuur indien die betreffende Kamer de organisator van de verenigingsactiviteit is.
7. In de basis geldt het no show beleid voor alle formele verenigingsactiviteiten. Het Bestuur kan hiervan afwijken. Het Dagelijks bestuur of Kamerbesturen kunnen beslissen dat het beleid voor een informele activiteit geldt.
8. De zwarte lijst wordt beheert door het Bestuur. Indien sprake is van een force majeure waardoor een lid niet is komen opdagen kan het Dagelijks Bestuur of betreffende Kamerbestuur beslissen dat een lid niet op de zwarte lijst komt te staan of geen boete hoeft te betalen.