De Legal Profession Day zal dit jaar plaatsvinden op 17 april 2023. Deze dag zal worden geopend door onze gastspreker Wim van de Donk, de rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University. Hierover zal hij het een en ander vertellen en er zal de ruimte zijn om vragen aan hem te stellen. 

De Legal Profession Day staat in het teken van alle carrièremogelijkheden voor rechtenstudenten buiten de welbekende togaberoepen. We laten de studenten met veel verschillende bedrijven kennis maken, zodat ze kunnen zien wat hen allemaal te wachten staat. Op deze dag zullen er verschillende workshop rondes plaatsvinden. De dag zal worden afgesloten met een netwerkborrel om alle bedrijven nog beter te leren kennen.

Voor dit event geldt het no-showbeleid van Magister JFT. Dat betekent dat we rekenen op je komst als je je aanmeldt. Je moet je tenminste 48 uur van tevoren afmelden als je toch niet meer wil deelnemen, tenzij je je afmeldt vanwege een overmachtssituatie. Als je je niet houdt aan dit no-showbeleid verzoeken we je een vergoeding van €30,00 te betalen. Dit doen we om de kosten die we hebben gemaakt omdat we op je aanwezigheid hebben gerekend (deels) te kunnen dekken. Het no-showbeleid van Magister JFT staat omschreven in artikel 82 van het Huishoudelijk Regelement.